Song, X.P., Hansen, M.C., Stehman, S.V., Potapov, P.V., Tyukavina, A., Vermote, E.F., Townshend J.R. (2018) Global land change from 1982 to 2016. Nature 560, 639–643.